Skip to main content Skip to footer

Dezinfekcija uzročnika, mikroorganizama, mikroba, klica

naručite ŠVAJGER 098 66 44 64 ili zatražite ponudu

ZAŠTO TREBATE POMOĆ TVRTKE ŠVAJGER PRI DEZINFEKCIJI ?

OSOBNO ZDRAVLJE, ZAŠTITA IMOVINE, ZBOG GOSTIJU, KLIJENATA ili NADZORA SANITARNE INSPEKCIJE

Sigurnost koju pružamo obzirom na struku, opremljenost i iskustvo daleko nadmašuje Vaša poduzimanja i trošak.

Ako se dogodi zaraza, trovanje, nešto gore, loš glas u medijima - tko je kriv ?

DEZINFEKCIJA JE STALNO OBAVEZNA.

Učestalost mjera dezinfekcije nije propisana ali je profesionalna dezinfekcija preporučena svugdje u situacijama i na mjestima povećanog rizika od zaraze. Samostalnu dezinfekciju koju obavljate kontinuirano, trajno, sustavno, svakodnevno i cjelodnevno preventivno, preporuča se dopuniti stručnom i nadograditi najmanje 2 puta (preporučeno i više puta) mjesečno na postupke dezinfekcije koje provodite Vi osobno ili kao poslodavac, iz razloga "ZA SVAKI SLUČAJ"  jer naša stručna dezinfekcija povećava sigurnost u slučaju neadekvatnog i neučinkovitog provođenja mjera, nestručnosti osoblja, mogućem zanemarivanju radnih obaveza ili sabotiranju Vas kao poslodavca.

SANITARNA ZAŠTITA  ŠVAJGER

štiti Vaš dobar glas, Vaše Zdravlje, Vašu imovinu, Vašu zaradu i Vašu dobrobit.

Dezinfekcije, dezinfekcija i dezinfekciju spominjemo kao rješenje, kao pomoć, kao zaštitu u slučaju kada se susretnemo sa pojmovima

Infekcija i infekt (inficiran, inficirani, inficirano, infektivan, infektivni materijal, infektivni mikroorganizmi, infektno, vladaju infekcije, šire se infekcije, infekcija se širi, širenje infekcije )

Zaraza (zarazan, zarazna, zarazni, zarazno, zaražen, zaraženo, zaraženi, zaražena hrana, zaražena voda, zaražena životinja,zaraženi sadržaj, zarazni_zaraženi_organizmi, zaraze vladaju, zaraze se šire, izbila je zaraza ili pak zarazili su se, pojavila se zaraza, zaražena osoba, zarazna bakterija, zarazni virus, zaražena igla, zaražene površine, zaražen prostor, zaražen zrak, zarazili se, zaraziti se, izbjeći zarazu, spriječiti zarazu)

Dezinfekcija se spominje kao raskužba i pojmovi kao kužan, raskužen, dezinficijens, sredstvo za dezinfekciju, dezinfekcijsko sredstvo, antiseptik, aseptičko i antiseptičko djelovanje, dezinficirajuće i dezinfekcijsko djelovanje, dezinfekcijski učinak, dezinficirati i dezinficirano, dezinfekcijska dezo barijera, baktericidno i virucidno djelovanje, bakteriostatsko i virostatsko djelovanje, bakterijska, virusna ili gljivična infekcija.

Svi se još sjećamo dezinfekcija ulica, dezinfekcija objekata i dezinfekcija zgrada, maski za lice i proizvoda za dezinfekciju

Bolest - zarazna bolest (razboliti se, bolovati, biti bolestan, bolovanje, bolesna, bolesno) sepsa, asepsa, antibiotik) epidemija, pandemija, okužen, kužan, kuga, karantena, izolacija, samoizolacija, kontakt, dodir, pojava, bolest se prenosi, prenos i izbijanje zaraze kao izbila je zaraza, prijenos bolesti, prenosi se bolest, prenijeli su, bolest se prenijela, širenje bolesti zaraze, otporna bolest, ugroza za ZDRAVLJE)

Patogeno (patogeni mikroorganizmi) apatogeno, mikrobi, uzročnik, uzročnici, bakterije, virusi, prioni , gljivice, paraziti, klice, bacili i bakcili, spore 

Otporno i rezistentno (otpornost , otporne bakterije, virus je otporan, rezistencija, rezistentnost)

TAKO JE.          BEZ INFEKCIJE- DEZ INFEKCIJA
Kada se želimo riješiti zaraze, infekcija, bolesti, bakterije, virusa, gljivica - odgovor je Dezinfekcija
Ako želimo znati kako se riješiti zaraze, infekcije, bolesti, virusa, bakterija - odgovor je Dezinfekcija i to KURATIVNA je ona koja liječi, ona koja onemogućava širenje i prijenos zaraze i gasi, zaustavlja bolest zarazu ili trovanje u tijeku. Ona može biti PRETHODNA ili POČETNA DEZINFEKCIJA i NAKNADNA ili ZAVRŠNA DEZINFEKCIJA.

Ako želimo znati čime se riješiti zaraze, infekcije, bolesti, virusa, bakterija - odgovor je dezinfekcijske mjere, mjere dezinfekcije, metode dezinfekcije, dezinfekcijska sredstva odnosno sredstvo za dezinfekciju ili sredstva za dezinfekciju ako ih trebamo više.

Mi u struci govorimo još i o preparatu za dezinfekciju, pripravku za dezinfekciju, otopini za dezinfekciju ili dezinfekcijskoj otopini, rastvoru za dezinfekciju ili dezinfekcijskom rastvoru, vremenu dezinfekcije - kontaktno vrijeme), aerosolu i aerosolizaciji, vlažnoj kontaktnoj dezinfekciji ili pak hladnom zamagljivanju, ULV zamagljivanju

Ako želimo spriječiti pojavu infekcije, zaraze, štetu  tada govorimo o PREVENTIVNOJ dezinfekciji - koja sprečava da se bolest uopće pojavi, da dođe do potrebe za kurativnom dezinfekcijom. Ona može biti dezinfekcija kao TEKUĆA KONTINUIRANA i dezinfecija kao POVREMENA, DODATNA ili PROFILAKTIČKA

E tu sada dolazimo do naše struke sanitarno zdravstvenih radnika, gdje imamo stečena zvanja koja smo mi u tvrtci ŠVAJGER školovanjem na zdravstvenom veleučilištu i iskustvom stekli znanja i vještine sa čega, kako, kada, čime, koliko, što i gdje dezinficirati, dakle koju metodu i tehnologiju dezinfekcije, mjeru dezinfekcije (dezinfekcijsku mjeru), kojim sredstvom obzirom na podlogu, obzirom na površinu, obzirom na predmet odnosno stvar i prostor koji se dezinficira, obzirom da li je potrebna dezinfekcija bazena ili vode za piće u bunaru ili spremniku cisterni, dezinfekcija kuhinje, kupaonice, sobe, bolesničke sobe, dezinfekcija podruma, tavana, stepeništa ili dizala, dezinfekcija klima uređaja i ventilacija, dezinfekcija stana ili kuće, dezinfekcija balkona, dezinfekcija lokala, šanka, dezinfekcija restorana, dezinfekcija wc ili sanitarnog čvora ili vozila.

Dezinficiraju se kuće, stanovi, apartmani, domovi umirovljenika, vrtići, škole , domovi za starije i nemoćne, učenički i studentski domovi, domovi za umirovljenike i objekti za privremeni smještaj poput brodskih i stambenih kontejnera, kontejneri u kampu ili na gradilištima, dezinfekcija u turističkim, izbjegličkim kampovima, kampovima za migrante.

Da. I vozila se obavezno dezinficiraju. Dezinficirati se moraju vozila u javnom gradskom prijevozu, vozila za prijevoz putnika, autobusi, vagoni, zrakoplovi-avioni, brodovi, dezinfekcija autobusa, tramvaja, kabina uspinjače.

Dezinfekciju izvodimo u tijeku bolesti ili zaraze u bolnicama ili stanovima i kućama, nakon trovanja, nesreća, nezgoda i akcidenata, nakon puknuća kanalizacionih/kanalizacijskih cijevi i poplava.

Gotovo sve površine, svi materijali, predmeti i pribor, svi prostori mogu se dezinficirati, kao što se može dezinficirati i koža i dezinfekcija operativnog polja.

Uređaji za dezinfekciju  npr. u stomatologiji mogu se pokvariti, blokirati “zaštopati”, uređaji za dezinfekciju UV ultra violetnim lampama mogu se pokvariti ili raditi neispravno, mogu postojati uvjeti koji onemogućavaju takovu dezinfekciju...Onda trebate SANITARCA sa dobrim znanjem terenske dezinfekcije, improvizacije i snalažljivosti. TREBATE DEZINFEKTORA.

I tada dolazimo do poplava, oluja, požara ili POTRESA... kada je dezinfekcija STRATEŠKA DJELATNOST, tako da i civilna zaštita kao i vojna doktrina njeguju dezinfekciju kao djelatnost od vitalne važnosti.

U uvjetima katastrofe ili ratnim uvjetima sterilizacija postaje gotovo nemoguća ali visoki stupanj dezinfekcije sa svojim antiseptičkim učinkom i stvaranjem uvjetima asepse , dezinfekcija može spasiti mnogobrojne živote.

Suzbijanje, uništavanje, otklanjanje - uklanjanje, raskuživanje odnosno borbu protiv štetnih mikroorganizma i spuštanje njihove prisutnosti na podnošljivu razinu kada više nisu opći rizik za zdravlje nazivamo DEZINFEKCIJOM,

a kemijska sredstva za borbu protiv štetnih mikrorrganizama zovemo dezinficijensima

Štetni mikroorganizmi-patogeni 

Štetni (patogeni) mikroorganizmi uzročnici su zaraznih bolesti koji koristeći put prijenosa ulaze kroz ulazna vrata u domaćina (koža,sluznice, probavni, dišni, urinarni trakt, krvotok) gdje se ovisno o svojoj sposobnosti da izazovu bolesti obzirom na osjetljivost domaćina udomaćuju i izazivaju razvoj bolesti. Reakcija domaćina može biti od blage i ne zamjetne do letalne dakle fatalne.

U patogene mikroorganizme ubrajamo- opasne bakterije, virusi, gljivice, protozoe, parazite i prione

Štetnii glodavci i štetnim insekti patogene mikroorganizme mogu prenijeti ili unijeti u ljudski organizam izravno (ubod-ugriz, kontakt ,zrak) ili neizravno (putem nekakvog zarazom onečišćenog pribora ili površine s kojom se došlo u kontakt) 

Bakterije dijele se prema obliku (koki, bacili,spirili, vibrioni), bojanjima kontrastima (gram+ ili gram -),aerobe , anaerobe

Paraziti (trakavice, gliste, trihinela, metilji ,plazmodij malarije, anisakis plave ribe)

Preduvjeti za uspjeh dezinfekcije,

Servisi za čišćenje, službe za održavanje čistoće i higijene

UZ SVO DUŽNO POŠTOVANJE I PRIZNANJE

U slučaju zaraznih bolesti, u slučaju smrtnih ishoda bolesti ljudi i životinja, "SERVISI I SLUŽBE ZA ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU" (A kako nazivaju sami sebe) KORISTE NAŠE USLUGE , kako bi mogle stupiti u prostor i započeti s radom, svojim uslugama.

Treba napomenuti da servisi za čišćenje, službe za čiščenje, tvrtke za čišćenje, pospremanje, uređivanje i i održavanje čistoće održavanje higijene objekata NISU Rješenjem ministarstva zdravstva OVLAŠTENE  tvtke za dezinfekciju koje smiju izdavati POTVRDE O DEZINFEKCIJI u slučaju sanitarnog veterinarskog zdravstvenog nadzora odnosno nadzora sanitarne , veterinarske ili zdravstvene inspekcije niti bi se njihova usluga u slučaju pravnih posljedica mogla smatrati valjanom.

Očišćeni objekat, lokal, poslovni prostor, stan, studio apartman, kuća za odmor nije i u skladu da zakonom dezinficirani apartman te bilo kakva takva Potvrda, Račun za čišćenje i dezinfekciju, u slučaju zaraze nije zakonita i pravovaljana potvrda dezinfekcije u turizmu i za turističke objekte i agencije a sa time je upoznata i turistička inspekcija. 

Njihova usluga (pa i najbolje moguće uspješnosti i kvalitete), NE MOŽE se smatrati dezinfekcijom, već visokoim stupnjem čišćenja koje jest PREDUVJET dezinfekcije.

Najbolji primjer je VODA za ljudsku potrošnju, voda za piće.Ukoliko želimo crpljenu, površinsku vodu iz rijeka i jezera, mora, ill kišnicu kao oborinsku vodu kondicionirati, pripremiti, dezinficirati sigurno za piće tada prvo radimo bistrenje, flokulaciju, taloženje velikih prljavih čestica,a i kada  je kristalno čisto bistra , tek onda VODA SE DEZINFICIRA kemikalijama klorom , fluorom, jodom ili ozonom da bi se mogla konzumirati.

MEHANIČKI POSTUPCI kao PREDUVJET dezinfekcije

Kada govorimo o grubom uklanjanju naslaga prljavštine nečistoća i mikroorganizama idemo redom

 

1. Čišćenje i asanacija otpada i naslaga

2.Struganje. metenje i usisavanje 

3. a) Pranje hladnom vodom i

b) pranje toplom vodom pod pritiskom (voda iz vodoovoda sadržava i suvišak klora)

c) pranje toplom vodom uz pomoć detergenata, sredstav za odmašćivanje i skidanje kamenca

Dakle uklanjamo, otklanjamo naslage i nečistoće čiji su mikrorganizmi sadržajni dio, u kojima mikroorganizmi borave, same mikrorganizme, kao preduvjet za DEZINFEKCIJU

Fizikalna dezinfekcija

  • Primjena izrazito visoke ili izrazito niske temperature (kriogenizacija) , tlaka, elektromagnetskim, magnetnim i radijacijkim zračenjima, fizikalnih principa i zakona
  • Primjer je taloženje gdje se veće i teže čestice talože prije, manje i lakše kasnije
  • Kristalizacija u zasićnim otopinama (sol ili pećer na koncu)
  • elektroliza

Kemijska dezinfekcija

  • Upotreba kemijskih preparata - dezinficijensa, dezinfekcijakih sredstava, pripravaka, otopina za dezinfekciju, rastvora za dezinfekciju, reagensa, otopina,preparata i pripravaka, mješavina koje svojim dezinficirajučim učinkom djeluju nantiseptički, baktericidno (ubijaju bakterije) ili bakteriostatski (zaustavljaju njihov rast i razvoj) virucidno i virostatski