Skip to main content Skip to footer

Deratizacija - kako se riješiti štakora i miševa

Uništavanje, uklanjanje, rješavanje i sprečavanje problema sa miševima i štakorima

Deratizacija - suzbijanje trovanje miseva stakora

Zastita protiv stakora miseva i sredstva protiv za miseve stakore

Cijena deratizacije štakora suzbijanja - uništavanja

po jednom pozivu: od 60 eura na više

(UKLJUČENA 2 dolaska s prijevozom u VAŠ prostor, rad i utrošak) 

Kako se riješiti miševa, štakora, voluharica te ostali štetnih glodavaca koji su prenosioci preko 80 zaraznih bolesti, time što miševi i štakori u svojem izmetu, urinu, slini, krvlju (u krvi), na dlaci, na koži, ugrizom ujedom ili dodirom mogu prenijeti bakterije, viruse, izravno u tijelo čovjeka ili neizravno na predmete stvari ili na hranu (namirnice)  koje će čovjek konzumirati, dotaknuti a zatim unijeti u tijelo te time predstavljaju opasnost i štetu za ljude. Ne samo to, već štakori i miševi na sebi (poput štakorske buhe ili krpelja) i u sebi (poput trihinele) mogu nositi raznolike nametnike, parazite, druge prenositelje bolesti. 

Rješavanje rješenje problema sa miševima i štakorima

Kako stati na kraj miševima i štakorima odnosno kada imate problem sa miševima i štakorima ? Protiv miševa i protiv štakora koriste se sredstva protiv miševa i štakora, otrovi protiv miševa i štakora, meke, mamci, preparati koje bi terebali poslužiti da za miševe, za štakore budu zadnja ili posljednja hrana u obliku (formulaciji) poput pšenice i žita za miševe i štakore, kao kocke za miševe i štakore ili pak parafinizane tablete.Također postoji prah - prašak, ulje, pelete za miševe i blokovi za štakore koji sadržavaju otrove i sredstva za odnosno protiv miševa i štakora. 

Svakako sa strane klijenata treba biti osiguran pristup, zaštita kućnih ljubimaca, zabranjen i onemogućen pristup kućnim ljubimcima i malodobnoj djeci.

Također treba spriječiti nakupljanje smeća, redovitim odvozom i uklanjanjem divljeg odlaganja otpada i ambalaže

Nekada popularni mišomor i samostalno miješanje priprema otrova za miševe i štakore više nije dozvoljeno, kupovina sredstava protiv miševa i štakora za samostalnu primjenu strogo je ograničena te se sa otrovima za miševe i štakore postupa kao sa visoko opasnim otpadom. Dakle kada se pitate : "Gdje kupiti, nabaviti,naći ili dobiti sredstva i otrov za miševe štakore ?", imajte na umu da svako traženje ili  kupovina facirona za miševe, brodilona,ratimora ili mamca protiv štakora od ovlaštenih profesionalaca u korist samostalnog trovanja i uništavanja miševa i štakora od strane neovlaštenih osoba jest nezakonito.

Pojam BESPLATNA deratizacija

Deratizacija NIKADA nije bila besplatna. Besplatnu deratizaciju greškom nazivaju oni koji zaboravljaju da sve košta, pa i deratizacija s izgovorom se za deratizaciju miševa i štakora, da se za otrov za štakore nije nikad ništa plaćalo iz vlastitog džepa (pogotovo za vrijeme bivšeg jugo socijalističkog sustava) dok je istina oduvijek da su se sistematska i sustavna deratizacija ODUVIJEK financirale i plaćale iz sredstava proračuna lokalne samouprave odnosno kao gradska deratizacija iz sredstava komunalne naknade naplaćene od stanovnika te lokalne samouprave.

Dakle sredstva za gradske, javne, državne tzv besplatne deratizacije bila su u stvari prikupljana putem naknada, poreza ili pristojbi od stanovništva, za takve sistematske deratizacije i trovanje štakora ili trovanje miševa raspisivali su se javni natječaji za obaveznu deratizaciju (preventivnu ili kurativnu) koju su provodile i provode strogo ovlaštene stručne tvrtke.Tako je oduvijek i tako je i dan danas.

Sistematska deratizacija - sustavna deratizacija - opća deratizacija - javna gradska deratizacija i sanitarna deratizacija - obavezna deratizacija - obvezatna deratizacija tzv. besplatna deratizacija 

Zaštita od miševa i štakora bit će učinkovita efikasna kada bude provedena stručno, profesionalno i sistematski kako sistematska deratizacija odnosno sustavna deratizacija. Miševi i štakori napustit će područja, terene, prostore i objekte gdje nema hrane ili staništa, skrovišta zaklona odnosno uvjeta za zadržavanje i život miševa i štakora kao i za njihova legla, mlade, mladunčad. Dakle, svaki privatni i javni objekat mora biti podvrgnut obaveznoj deratizaciji kako to propisuje Zakon i struka, a objekti pod sanitarnim nadzorom još i dodatno prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, što službenim nadzorom nadzire sanitarna inspekcija i Zavodi za javno zdravstvo i često ima pojam sanitarna deratizacija odnosno deratizacija za sanitarnu inspekciju. Iako je to dobrobit svih nas. U kaznenim odredbama Zakona propisane su i postupci i kazne za pravne i fizičke odnosno odgovorne osobe, kako prekršajne, novčane ili pak po odluci suda.

Potpuno nezakonito tada a i danas je davanje ili prodaja neovlaštenim osobama u vrećice, pakiranje otrova i uporaba na nestručan način, bez kontrole gdje se upotrebljavaju, bez mjere, količina i povrata.

Zbog toga i dolazi do hotimičnih ili nehotičnih trovanja neciljanih sisavaca, kučnih ljubimaca i divljih životinja baš zbog toga jer je netko SAM nabavio i upotrijebio, možda i nezakonito otuđio s mjesta gdje radi, zatim uporabio otrove za štakore i otrove protiv miševa na nestručan način, nehotice ili ciljano zlonamjerno. Protiv toga se treba boriti i tome se usprotiviti jer dovodi i kvalitetne tvtke za deratizaciju na loš glas, a da one nemaju veze s takvim lošim postupanjem pojedinca.

Pojam ekološka eko deratizacija, biološka ili bio deratizacija, prirodna deratizacija ili deratizacija prirodnim sredstvima odosno na prirodan način

Treba se osvijestiti i sjetiti da svaka od kemikalija završava u prirodi okolišu recipijentu i vraća se kao bumerang nama ljudima u hranidbenom lancu i posredno utjecajem kemikalija na naš okoliš.

Postoje podaci da je morski luk (bulbus scilae) prirodni otrov za štakore a kalciferol (vitamin D) prirodni otrov za miševe. 

Je li upotreba kemikalije iz prirode ekološki način deratizacije, gdje i kako će ta kemikalija ili njeni metaboliti završiti u okolišu, na koje će sve druge organiizme djelovati? Dvojbeno.

Pojam jeftina ili povoljna deratizacija

Ukoliko ovlaštena tvrtka koja nabavlja i provodi deratizaciju ima povoljne izvore nabave i time manje troškove deratizacije, ukoliko je kvalitetno opremljena opremom i kadrovima, ukoliko je se zna tko plaća deratizaciju i ukoliko je plaćanje osigurano tada deratizacija ima izgleda biti povoljna ili jeftina.

 

Deratizacija miševa štakora / suzbijanje glodavaca OPĆENITO

su mjere koje se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije štetnih glodavaca ispod praga štetnosti, na nivo podnošljivosti, sa svrhom zaustavljanja razmnožavanja ili potpunog uništenja nazočne populacije miševa i štakora koji su prirodni rezervoari i prijenosnici uzročnika zaraznih bolesti ili skladišni štetnici 

DERATIZACIJA je skup različitih preventivnih mjera zaštite od miševa štakora, od prodora, tjeranja stakora i rastjerivanja miseva ultrazvučnim rastjerivačima, korištenjem ultrazvuka i uređaja koji plaši i rastjeruje štakore i miševe, sprečavanja razmnožavanja, sprečavanja zadržavanja, sprečavanja ulaska stakora i miseva na površinama, u prostoru ili objektima s ciljem suzbijanja  i kurativnih mjera trovanja, uništavanja, istrebljivanja, otklanjanja odnosno uklanjanja miševa, štakora i ostalih glodavaca.

Najezda navala invazija miševa štakora ugrožavaju zdravlje ljude i rade štetu.  Na razini suzbijanja ispod praga štetnosti  štakori i miševi VIŠE NE ČINE veće ekonomske štete niti čine veću ugrozu zdravlju ljudi i rijetko mogu izazvati zarazu ili bolest.  

Štete i opasnosti koje uzrokuju miševi i štakori mogu biti :

 • ekonomske (obzirom da su sirovine hrana i voda,  gotovi proizvodi bili od miševa i štakora nagriženi, onečišćeni ili oštećeni te se moraju baciti) predmeti i roba, računala gube podatke, nastaju požari na instalacijama, uništavanje predmeta stvarri rariteta i kulturne baštine...
 • zdravstvene (od štakora i miševa prenešene bolesti na ljude kao salmoneloze, leptospiroze, tifus, kuga, tularemija, tifus, tularemija, trihineloza) uslijed ugriza, ujeda štakora ili miša, izlučevina (fekalije izmet drek i urin mokraća miševa i štakora) i sekreta (slina, krv, limfa) glodavaca ostavljenim na površinama, predmetima, priboru, opremi ili namirnicama koji bivaju posredno prisustvom štakora i miševa naneseni na površine i hranu
 • opet ekonomske u količinama lijekova izgubljenim radnim danima i nastalim bolničkim troškovima uslijed takvih epidemija sada prenijetih u obitelj ili kolektiv a gdje se tada bolest i zaraza šire sa čovjeka na čovjeka 

No svakako je bitno ponavljano suzbijati miševe i štakore te ostalih štetnih glodavaca raticidima rodenticidima zbog brzog namnažanja iz čega i proizlaze zakonom propisane obaveze ponavljanja uništavanja miševa i štakora te dopuniti otrove i ponoviti u određenim vremenskim rokovima pojačati deratizaciju pri elementarnim nepogodama ili katastrofama, te pri pojavi većih epidemija kao što je bila nedavna pandemija (POJAČANA DERATIZACIJA)

DERATIZACIJA štakora i miševa  je obavezna za lokale, poslovne prostore, objekte, zgrade, kuće, javne površine je temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti NN 79/07,113/08 i 43/09 i temeljem Zakona o veterinarstvu NN 41/07.

Lokalna samouprava odgovorna je za opću preventivnu deratizaciju na svom području pa propisuje svoje uvjete odluke o otklanjanju miševa i štakora osigurava plaćanje (plaća deratizaciju) pa se tako u Službenom glasniku Grada Zagreba objavljuju odluke o obvezatnoj preventivnoj deratizaciji kao i PLAN PROVEDBE DERATIZACIJE - PROVEDBENI PLAN DERATIZACIJE grada ili županije. Odabrane firme za deratizaciju tada ostavljaju obavijesti o trovanju štakora i miševa odnosno obavijesti o deratizaciji miševa i štakora na ulaze i zgrade. Neovlaštene tvrtke, pojedinci ili građani ne smiju izlagati otrove, postavljati sredstva protiv štakora, kupovati, nabaviti otrove ili otrovana sredstva za miševe i štakore.

DERATIZACIJA- uklanjanje štakora i miševa (uništavanje miševa i štakora tzv. štetnih glodavaca) se obvezatno preventivno provodi :

 • u proljeće, nakon zimske hibernacije glodavaca kada miševi i štakori lutaju u potrazi za hranom ne bi li nadoknadili potrošene zalihe kao i zbog povećane količine oborina i podizanja podzemnih voda uslijed topljenja snijega a koje tada napune leglo štakora ili miševa, podzemne kanale, puteve jazbine i gnijezda miševima i štakorima
 • u jesen, kada štakori i miševi počinju skupljati zalihe hrane i hraniti se više,  ne bi li stvorili energetsku "potkožnu rezervu" i podnijeli hladnoću, te također zajedno s potomstvom prespavali zimu.
 • interventno i protuepidemijski kod prekomjernog povećanja broja miševa i štakora ili prirodnih katastrofa nepogoda. Kada je povećan i veliki broj štakora i miševa obavlja se POJAČANA DERATIZACIJA ili INTERVENTNA DERATIZACIJA

Deratizacija - istrebljivanje  miševa i štakora započinje anketom i inspekcijom - monitoringom prisustva glodavaca - miševa ili štakora u objektu. Prate se uočeni miševi ili štakori, njihovi tragovi : oglodi od glodanja, ostaci urina i fekalija, eventualne lešine. Popisuju se sva mjesta gdje su primjećeni štakori, zamijećeni štakori, viđeni miševi ili prepoznate štete od miševa i znakovi njihove prisutnosti miševa i štakora (dlaka miseva i stakora, tragovi grickanja ili mrvljeni sadržaj, piljevina) 

Provedba deratizacije, odnosno izlaganje i postavljanje zatrovanih mamaka za miševe i štakore provodi se kada je unatoč poduzetim preventivnim mjerama (poput ultrazvučnog rastjerivača, održavanja čistoće i higijene, pregrada, mreže sitne oke ili u novije vrijeme spreja protiv miševa) došlo do pojave ili nekontroliranog razmnožavanja štetnih štakora ili miševa. Postavljanje otrova protiv miseva i stakora traje sve do prestanka pojave tragova i znakova prisutnosti miševa i štakora a to su : mišji izmet miša i štakorski izmet štakora, mišji urin miša ili urin štakora, oglodi miševa i štakora, živi miševi i štakori, mrtvi miševi i štakori, mišja dlaka miševa i štakora, zvukovi grebanja cijukanja glodanja i štete uslijed miševa i štakora. Postojanje problema s miševima i štakorima često se rješava tek nakon prijave građana ,kada su se namnožili miševi ili su uočeni štakori . Tada postoji značajna opasnost od mišje groznice. Divlji deponiji, odbačeno smeće, otpaci i otpad bivaju pogodna staništa, boravišta i leglo štakora i miševa. Tada deratizacijom koristimo otrov protiv miševa i štakora nastupamo mi deratizatori ili kako nas još zovu deratizeri.

Nakon izvida i ankete u prostoru, kombinacije otklanjanja sanitarno-higijenskih i građevinsko tehničkih nedostataka u suradnji s korisnikom, provodimo asanaciju okoliša i infestiranog objekta a suzbijanje štetnih glodavaca (najčešće miševa, štakora ili voluharica) nastavljamo provedbom slijedećih metoda za uništavanje glodavaca, uklanjanje ili otklanjanje glodavaca.

Izbor i vrsta pakiranja otrovnih mamaca za miševe i štakore, način tretiranja, učestalost stavljanja meka za stakore i miševe, broj mjesta na koja se stavljaju otrovi, količina izlaganja otrova i postavljanja sredstava protiv štakora i miševa te mjere opreza ovise o vrsti štetnih glodavaca koji se suzbijaju, biološkim i etološkim svojstvima štetnih glodavaca, brojnosti populacije te o svojstvima i namjeni površine, prostora ili objekata. Zapušteni i prljavi prostori i površine oduvijek su se povezivali sa miševima i štakorima. Električni uređaji (istjerivači štakora ili miševa) koji koriste ultrazvuk teško mogu zaštititi stanove, kuće, apartmane i vikendice na dulje vrijeme jer se štakori i miševi lako naviknu na frekvenciju.

Deratizacija štakora miševa / suzbijanje glodavaca OPERATIVNI POSTUPAK PRAKTIČNA PRIMJENA odgovara na pitanje: Kako se riješiti miševa i štakora? Rješavanje odnosno rješenje problema štakora miševa

METODE KEMIJSKE DERATIZACIJE

zaprašivanje rupa, gnijezda, po leglima miševa i štakora – primjena rodenticidnih prašiva za posipanje rupa i putova kretanja štetnih glodavaca,

izlaganjem postavljanjem rasutih rodenticidnih meka, mamaca, sredstava protiv miševa i štakora odnosno otrova za miševe i štakore, poput pšenice za štakore miševe, odnosno žito za štakore (nekada jednostavno nazivane mišomor, faciron ili brodilon mamak) – stavljanjem krutih (obloženih parafinom) rodenticidnih mamaca, također su sredstvo za otrovanje miševa i štakora, popularno nazivanih kocke za štakore i miševe, tablete za štakore i miševe, valjčići ili trokuti protiv miševa i štakora
postavljanjem pojilica s vodenim otopinama rodenticida, sredstava za štakore ili miševe i otrovnih tvari u tekućem obliku
fumigacijom – primjena otrovnih plinova iz posebnih uređaja i u posebnim uvjetima ograničenja

Deratizacija - suzbijanje miševa i štakora  (istrebljenje ili istrebljivanje, uništavanje, trovanje, otklanjanje ili uklanjanje miševa ili štakora) u zatvorenom prostoru stanu ili kući, u garaži, u podrumu, na tavanu, u zgradi provodimo ili "na prirodan način bez otrova" postavljanjem mehaničkih klopki mišolovke štakorolovke zamke ili kavezi, ljepila protiv štakora i miševa  (gdje je upotreba otrova i otrovnih sredstava meka zabranjena i nepoželjna) ili  "otrovnom kemijskom metodom" postavljanjem zatrovanih mamaca u plastične, metalne ili kartonske kutije spremnike boxove a koje sprečavaju rasipanje i propadanje otrovnog mamca te kontakt neciljanih vrsta s sredstvom protiv miševa. Kutije za miševe i štakore se označavaju oznakama upozorenja, numeriraju i datiraju radi lakšeg monitoringa kontrole i nadopunjavanja te nose istaknute podatke o izvoditelju usluge deratizacije - trovanja štakora i miševa, o vrsti zatrovanih mamaca, o otrovu i protuotrovu, o odgovornoj osobi tvrtke koja provodi deratizaciju i njenom telefonu u slučaju potrebe brzog sprečavanja neciljanog i neželjenog otrovanja. U stambenim i javnim zgradama pšenica žita za miševe i štakore se postavljaju u podrumu, prizemlju i dvorišnim prostorima, šahtovima kanalizacije i energetskim objektima, toplinskim stanicama i kotlovnicama, tavanu, uglavnom na mjestu "pod ključem" ili nedostupno neovlaštenim osobama, malenoj djeci ili psima i mačkama. Tamo gdje je vlažno bilo bi dobro da su izloženi otrovni mamci zaliveni parafinom, u vrećicama ili u kutijama za štakore. Na mjestima gdje se otrovi ne preporučaju postaviti služimo se ljepilima, ljepljivim lovkama, klopkama , zamkama pa čak i kavezima - živolovkama.

Takve se kutije za štakore i miševe (deratizacijske instalacije) upisuju u PLAN POSTAVLJANJA ZATROVANIH MEKA (DERATIZACIJSKA MAPA) radi lakše kontrole, zamjene, nadopune i uklanjanja po završenoj deratizaciji miševa i štakora. Tako je moguće pratiti mjesta najveće pojavnosti miševa i štakora, atraktivnosti meka za miševe, pratiti puteve kretanja i zadržavanja štakora i miševa te uočiti puteve gdje su gnijezda, legla, rupe, skloništa štakora i miševa.

Način izlaganja zatrovanih raticida za suzbijanje miševa i štakora mora biti pažljivo odabran, planiran i mora osigurati cjelovito pokrivanje otrovom i mamcem površina pod najezdom. Trovanje miševa i štakora mora biti izvedeno na način da su izloženi zatrovani mamci postavljeni na mjesta na kojima su dostupni i prihvatljivi samo štetnim miševima i štakorima,  po kojima se miševi i štakori kreću, koji su putevi ulaska štakora u objekat ili prostor.

Mamac za miševe, žito za miševe štakore, mamce treba postavljati na i uz mjesta na kojim je uočen najveći broj glodavaca, na putove njihova kretanja i zadržavanja, u jazbine, rupe, legla i gnijezda štakora miševa.Otrov za štakore uvijek treba izlagati na skrovita i zaklonjena mjesta ili u zato predviđene kutije ili hranilišta.
Sredstva protiv štakora  moraju biti izloženi na način da su nedostupni za sve neciljane vrste, domaće i ostale životinje, ljude, a posebno za djecu.
Sredstva za miševe izložena blizu domaćih životinja, posebno kruti (parafinski), moraju biti vezani žicom da ih štetni glodavci ne bi mogli ponijeti,
Zatrovani mamci moraju biti izloženi na način da ne zagađuju zagade hranu i da ne bi slučajno ili zabunom bili pomiješani s hranom.
Broj i količina izloženih zatrovanih mamaca te način izlaganja uvijek mora biti u skladu s uputama za uporabu proizvoda.
Tijekom pregleda kontrole nadzora deratizacije, odnosno izvida uspješnosti provedene deratizacije, pojedeni zatrovani mamci moraju se obnavljati i dopunjavati, a dotrajali, pokvareni i neaktivni mamci moraju se zamijeniti
Sredstvo za štakore postavljeno u kanalizacijskim sustavima mora biti otporno na vlagu i izloženo na mjestu ili na način da ih voda ne može otplaviti, kao i zatrovani mamci postavljeni u hraništa.
Otrovne mamce izvoditelj obvezatnih DDD mjera ne smije davati korisnicima obvezatnih DDD mjera na korištenje bez nadzora

Svaki korisnik dobiva POTVRDU O OBAVLJENOJ USLUZI DERATIZACIJE i uputu te STL-sigurnosno tehnički list uporabljene opasne tvari opasnog sredstva koja se upotrebljava za trovanje štetnih glodavaca. Potvrda o provedenoj obaveznoj DDD mjeri je namjena kako bismo liječniku ili veterinaru mogli prikazati koje je i kakvo sredstvo prilikom deratizacije korišteno, o kojem se raticidu rodenticidu radi.

Deratizacija štakora miševa / suzbijanje glodavaca   SREDSTVA PROTIV MIŠEVA I ŠTAKORA/OTROVI ZA MIŠEVE I ŠTAKORE/OTROVNE TVARI

Otrovi za miševe i štakore dobivaju se miješanjem hranjivog nosača, hranjive podloge i raticida - rodenticida, u stvari otrova, sredstva za deratizaciju.Nosač može biti svjež - vlažan ili suh - trajan, može biti sa lomom zrna žitarica, keksima ili pahuljicama ponekad i sa grisom. Žitarice su sterilizirane tako da neće isklijati. Kako bi se spriječilo rasipanje ili otapanje mamca, meka može biti parafinizirana (zalivena parafinom) - kruta ili u peletama (stiješnjena pod pritiskom).

Trovanje miševa (trovanje štakora) obavlja se otrovnom tvari otrovanom mekom. Otrovne meke uz nosač sadrže i atraktante (začine) radi primamljivosti za glodavca ili pak veziva (ulje ili masnoće), a što produžava i trajnost meke te je čini otpornom na vlagu , dugotrajnom time i s više učinka.

DERATIZACIJA - rješavanje problema sa miševima i štakorima na otvorenom provodimo zaprašivanjem rupa i postavljanjem zatrovanih meka u rupe glodavaca nedustupnih kućnim ljubimcima - neciljanim vrstama, te malodobnoj djeci.

Svakako treba napomenuti da štakorima i miševima tvornički i laboratorijski ispitani te zakonom dopušteni otrovni mamci izričito odgovaraju po ukusu i nutritivnoj vrijednosti pa rado jedu izložene meke, a ženke miševa i štakora prilikom dojenja potomstva "predaju" određene količine svojim mladima u leglu višekratno gdje se također izražava kumulativno djelovanje raticida antikoagulanta. Suzbijanje štakora i miševa tim kumulativnim učinkom omogućava sveobuhvatnost na sve razvojne stadije ,na mlade i na odrasle štakore i miševe

Otrovi i sredstva protiv miševa i štakora djeluju tako da sprečavaju prirodno zgrušavanje krvi te ugibanje uginuće miševa i štakora nastaje iskrvarenjem. Također, mnoga tvornički otrovana sredstva protiv miševa i štakora sadrže Bitrex ili gorku tvar za koju je dokazano i provjereno da je glodavci ne osjećaju a koja ostale sisavce (kućne ljubimce, divlje životinje) pa i čovjeka odvraća od slučajnog konzumiranja otrova za štakore i miševe. Ta gorka tvar natrijev benzoat ne smeta ne šteti miševima i štakorima, a kod ljudi i životinja kućnih ljubimaca izaziva povraćanje otrovne tvari.

Raticidi odnosno rodenticidi (otrovno sredstvo za miševe i štakore) moraju

 • biti učinkovita dakle suzbijati, uništavati, otklanjati, tjerati ili uklanjati miševe ili štakore  u vrlo malim količinama ,
 • biti "humani" u primjeni dakle da ne izazivaju dugotrajno ugibanje i mučenje u glodavaca
 • biti primamljiva za glodavce miševe i štakore odnosno privlačiti ih izgledom, oblikom, okusom i mirisom
 • biti takvi da ne izazivaju otpornost miševa i štakora tzv. rezistenciju
 • u primjenjenim koncentarcijama i količinama biti neotrovni, neopasni i neškodljivi za ljude, okoliš i kućne ljubimce te biti izloženi postavljeni na stručan - siguran način. Tek tada možemo govoriti o ekološkoj eko deratizaciji ili biološkoj deratizaciji odnosno deratizaciji na prirodan način bez otrova i kemikalija.
 • po mogućnosti sadržavati gorku tvar tzv. Bitrex koja odbija ostale sisavce i ljude od konzumacije te u slučaju konzumacije izaziva povraćanje
 • otrovi protiv štakora i miševa trebaju biti što dugotrajniji a da se izlaganjem ne kvare i gube na svojstvima,ne gube učinak tj. efekat

Najbolji otrovi za miševe i štakore odnosno najbolja sredstva protiv miševa i štakora su ona koja mogu zadovoljiti gore navedene uvjete.

RATICIDI koje koristimo posjeduju dozvolu za promet i uporabu u Republici Hrvatskoj, postavljaju se prema njihovoj svrsi i namjeni te obzirom radi li se o javnom zdravstvu, veterinarstvu ili poljoprivredi.

ZAŠTO JE BOLJA I KAKO DJELUJE  KEMIJSKA DERATIZACIJA ? OPASNOSTI ?

Deratizacija antikoagulantima djeluje po principu sprečavanja zgrušavanja krvi štakora i miševa u glodavaca, dakle sisavaca. Glodavci su kako znamo sisavci i toplokrvne životinje.

Svakako ukoliko se otrovna tvar za miševe i štakore proguta u dovoljnoj količini, više puta pojede (kumulativni učinak) ili se prguta više vrsta otrovnih tvari opasnost za neciljanu vrstu postoji, dakle za čovjeka ili životinju koji su ne zaboravimo SISAVCI.

Zato raticide rodenticide ne postavljamo u blizini  kućnih ljubimaca, male djece, na mjestima gdje mogu biti pomiješani s hranom za ljude ili životinje.

Zabranjeno je izlaganje otvorenih meka, a koje na neki način nisu zaštićene od prosipanja ili dodira s vlagom pa se zato koriste kartonske ili još bolje plastične kutije. Po potrebi i narudžbi postoji mogućnost postavljanja metalnih instalacija. Zamke, klopke, lovke protiv miševa ili štakora osim meka protiv miševa i štakora mogu sadržavati ljepila za miševe i štakore.

Također zbog toga dolaze i u raznim oblicima i pakiranjima (parafinizirani blokovi, svježi mamci-jastučići ili vrećice, peletirani ili pak usitnjeni, u prahu, u tekućini, pomiješani sa nekom žitaricom ili keksima, pahuljicama ili čak nekom drugom hranjivom podlogom).

Velika većina (NE SVI ) raticidi - rodenticidi za trovanje štetnim glodavcima sadrže i tzv. Bitrex koji je gorak i kao emetik tjera sisavce na povraćanje (štetni glodavci ga ne osjećaju) te se na taj način sprečava trovanje neciljane vrste.

BITREX može biti u tvornički proizvedenom otrovnom sredstvu, no ukoliko je već ušao u glodavca tako da uginulog glodavca proguta npr. pas, TAJ PAS SE MOŽE OTROVATI jer se gorki Bitrex više ne osjeti obzirom da je metaboliziran u organizmu glodavca.

KOD SLUČAJNOG OTROVANJA NECILJANIH VRSTA MAMCIMA MEKAMA, ZA SVE ANTIKOAGULANATE U UPORABI (u trgovini u slobodnoj prodaji) PA I KOD ONIH KOJE KORISTE PROFESIONALCI PROTUOTROV JE VITAMIN K1-fitomenadion - konakion i izdaje se samo i isključivo na liječnički recept .

Može biti u obliku tableta za primjenu per os  ili u ampulama kada se primjenjuje od strane liječnika intravenoznom terapijom.

PRIDRŽAVAJTE SE UPUTA O POSTUPKU PRILIKOM DERATIZACIJE OTROVIMA

PROBLEMI i PITANJA VEZANI ZA IZVEDBU DERATIZACIJE

          Da li glodavci mogu odustati od uzimanja meke ako sadrži za glodavce “sumnjiv” "nesiguran" miris?

Dakako. Mirisi sapuna,parfema, nafte ,benzina, nikotina s ruku a ukoliko se njima dira zatrovana meka mogu odvratiti glodavca. Također ukoliko otrovani mamac poprimi neželjene ili nepoznate mirise iz okoline ili transportnog vozila. Štakori prepoznaju mirise kemikalija u tisućinkama miligrama

Što znači kada nalazimo obojani izmet glodavca a nakon deratizacije zatrovanim mamcima odnosno otrovnim sredstvima ili otrovnim tvarima?

Znače da je otrovna tvar pojedena, da je prošla kroz metabolizam glodavca, ušla u krv, da sredstvo otrov djeluje, te da su u roku nekoliko dana dani miševima ili štakorima "odbrojani".

Postoji li opasnost za kućne ljubimce ukoliko su pojeli otrovima otrovani mamac ili glodavca koji je pojeo otrovanog miša ili štakora (živog ili mrtvog) ?

Postoji. Ako pojedu meku potrebno je javiti se veterinaru, pokazati mu dokumente o deratizaciji. Protuotrov je vitamin K1 - FITOMENADION - konakion. Zato meke sadrže BITREX (ne sve) koji ih ili odbija ili izaziva povraćanje, a postavljaju se u zaključane ili čvrsto zatvorene kutije te u prostore nedostupno kućnom ljubimcu. Ako pojede otrovanog glodavca do trovanja može doći u blažem obliku, pogotovo ako glodavac ima još koju količinu zatrovanog mamca u svom želucu a koja nije prošla kroz njegov metabolizam. Bitno je napomenuti da tada psi i mačke (pas ili mačka) BITREX - gorka tvar (emetik) ne mogu osjtiti.

Hoće li otrovani glodavci odlutati odnosno miševi štakori uginuti van objekta podvrgnutog deratizaciji?

Otrovani glodavci ugibaju posvuda no većina napušta objekat i ugiba u svojim jazbinama (gnijezdima) ili čak mpgu uginuti u deratizacijskim kutijama. Uginule glodavce treba prikupiti.

Koliko treba glodavcima da uginu nakon što su pojeli zatrovane mamce, otrovna sredstva i otrovne tvari?

Ovisno o vrsti i veličini glodavca i o vrsti otrovne tvari, individualnoj otpornosti na otrov, o dobi , zdravlju glodavca...Uobičajeno ugibanje traje od 3 do 7 dana ponekad i do 18.

Jake invazije najezde, navale glodavaca suzbijaju se 3 do 4 tjedna, sve dok glodavci uzimaju meke ..

Koliko često je potrebno zamijeniti ili nadopuniti zatrovane meke?

Preporuča se zamjena meka svakih 4 do 6 tjedana , no ukoliko se radi o velikim najezdama ,potrebno je mijenjati svakih 7 do 10 dana. Voditi treba računa o zatrovanom mamcu da se rodenticidi ne zapraše ili se obzirom na vlagu "pokvare" , da se ne "zasmrade" jer onda više ne  privlači miševe i štakore. Ukoliko se radi o vrlo čistim prostorima zamjena meka može biti i na dulji rok. Ipak najbolje štakore i miševe privlače svježe mirisom i začinima začinjene meke. Otrovne tvari isto tako moraju biti svježe, a ne van roka trajanja.

Što ako su meke atraktivne za glodavce i konzumirane su, no suzbijanje nije zadovoljavajuće?

 • Vrijeme izlaganja rodenticida mora se produžiti i trajati najmanje 3 tjedna..
 • Količina meke je premalena tako da su sve meka pojedene 
 • Premalo je deratizacijskih pozicija ili je među njima preveliki raspon.. Najbolje je kada su za miševe postavljene gušće a za štakore na rjeđe ...
 • Suzbijanje otovom mamcem mekama nije obavljeno na dovoljno velikoj površini zahvata , tako da glodavci dolaze iz veće a neobrađene udaljenosti
 • Moguće je i najvjerojatnije da se radi o otpornosti populacije glodavaca na upotrebljenu                     vrstu sredstva za deratizacijui. No tada je potrebno upotrijebiti drugu vrstu deratizacijske tvari

Što ako meke nisu "atraktivne"?

 1. Meka je odbojna za miševe i štakore ili nije atraktivnog oblika....
 2. Deratizacijska kutija je na krivom mjestu ,gdje se kreće puno ljudi ...
 3. Postoji obilje druge atraktivne hrane za glodavce , pa nemaju nagon da traže njima "servirane" meke ....
 4. Meke ili kutije su kontaminirane, meke pljesnjive ili devastirane od insekata, prašine ili mirisima kemikalija.Treba obnoviti mek
 5. Moguće je iako malo vjerojatno da su glodavci "otkrili" zatrovanost meke pa je ne konzumiraju (štakori) 

 

NAJČEŠĆA PITANJA KOJIMA NAM SE KLIJENTI JAVLJAJU :

Kako se riješiti miševa ili štakora? Kako riješiti problem sa miševima ili štakorima? Pomoć sa miševima i štakorima? Zaštita od miševa i štakora?

Kako istrijebiti miševe ili štakore? Gdje kupiti sredstva za miševe i štakore? Koji su najbolji otrovi za miševe i štakore?

Koga zvati kada smo primjetili, zamijetili, uočili, vidjeli miševe i štakore? Tko je odgovoran za miševe i štakore?

Kako otjerati miševe i štakore? Što smeta miševima i štakorima? Postoji li ekološki način,ekološko sredstvo, prirodno sredstvo protiv miševa štakora?

Što privlači miševe i štakore? Kako potjerati štakore? Kako znati je li mačka dobar mišolovac?

Ultrazvuk protiv miševa i štakora? Ultrazvučni rastjerivač miševa i štakora? Da li vrijedi pest reject pro?

Koja su najbolja sredstva protiv miševa i štakora, koji su najbolji otrovi za miševe i štakore,gdje kupiti otrove i sredstva protiv miševa ili štakora? 

Imate li kutije,zamke za miševe i štakore? Trebam ljepilo za miševe ili štakore? Trebam ljepilo protiv glodavaca. Koliko košta mišolovka?

Koliko košta deratizacija miševa ili štakora , cijena deratizacije miševa ili štakora? Gdje je besplatna deratizacija i zašto ne radite besplatno kada je javna gradska deratizacija besplatna?

 

MJERE DERATIZACIJE

METODE suzbijanja štakora i miševa, voluharica

Biološka deratizacija

Mačke koje love štakore - štakorašice, vođeni prirođenim instinktom odnosno prirodnim nagonom

Psi koji love štakore - štakoraši -  vođeni prirođenim instinktom odnosno prirodnim nagonom

Ptice grabljivice - vođeni prirođenim instinktom odnosno prirodnim nagonom (moguće na deponijima otpada)

Zmije - npr. neotrovni kravosas (na selima zvan GAD ili Guž) ponekad je dobrodošao u domaćinstvima koja su pod najezdom miševa i štakora. Iako vrlo rijetko, doživjeli smo i to (Istra) 

Mehanička deratizacija

 • Postavljanjem
  • žičane mreže sitne oke,
  • čvrstim glatkim i metalnim preprekama,
  • metalnim oblogama u vratima, 
  • mišolovkama, štakorolovkama, živolovkama - kavezi
  • ljepilima, upotrebom ljepila za miševe, ljepila za štakore, ljepljivim pločama, ljepljivim klopkama
  • zamkama za miševe i štakore
  • preklopnim lovkama

sve u svrhu sprečavanja prodora, ulaska ulaženja, pojave miševa i štakora. Bitno je da sve prepreke budu od materijala kojega štakori i miševi mogu pregristi ili proglodati. A poznato je da mogu proglodati sve meke materijale- 

Miševi i štakori ne mogu proglodati staklo i metal

Štakori i miševi lako će proglodati karton, stiropor, ivericu, drvo, plastiku, gips knauf, žbuku.

Miševi će progrickati, štakori će lako pregristi žicu i proglodati beton .

Fizikalna deratizacija

 • Primjena visoke ili niske temperature da bismo odbili miševe i štakore, tlaka, ultrazvuka koji rastjeruje odbija tjera glodavce. Miševi i štakori ne vole te zvukove, to ih tjera i uznemirava

Kemijska deratizacija - otrovi i sredstva protiv miševa i štakora

 • Korištenje zatrovanih meka i sredstava (kemikalija) otrova koje će glodavci u sebe unijeti konzumacijom ili čišćenjem krzna. U tu svrhu koriste se antikoagulanti koji sprečavaju zgrušavanje krvi u glodavaca sisavaca, što miševi i štakori i jesu.