Skip to main content Skip to footer

Sanitarno zdravstvene usluge i mjere

Usluge s svrhom zaštita zdravlja pučanstva opće populacije od zaraznih i kroničnih nezaraznih bolesti

Mjere suzbijanja štetnika (DDD mjere)

Mjere dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije podrazumijevaju složene, pažljivo planirane cjelovite postupke suzbijanja štetnih insekata, štetnih glodavca ili mjere uništavanja mikroorganizama, odnosno kombinaciju preventivnih i kurativnih mjera s konačnim ciljem postizanja smanjenja, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva mikroorganizama, štetnih insekata i štetnih glodavca

 

Koja je svrha DDD mjera?

Svrha mjera jest zaštita zdravlja ljudi od zaraznih bolesti, dodjavanja i neugode kao i umanjenje ekonomskih šteta, koje mogu nastati konzumacijom, oštećenjem hrane i onečiščenjem hrane i vode za ljudsku potrošnju

Mjere deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije provode se u građevinama, postrojenjima, prostorima, prostorijama, na uređajima i opremi osoba koje obavljaju gospodarske djelatnosti i u djelatnostima na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva, turizma, obrta i usluga, športa i rekreacije, objektima za javnu vodoopskrbu i uklanjanje otpadnih voda te deponijima za odlaganje komunalnog otpada, u djelatnosti javnog prometa i prijevoza, u i oko stambenih objekata, na javnim površinama i javnim objektima u gradovima i naseljima, u turizmu te drugim objektima.

Nakon izvida i ankete u prostoru, kombinacije otklanjanja sanitarno-higijenskih i građevinsko tehničkih nedostataka u suradnji s korisnikom, provodimo asanaciju okoliša i infestiranog objekta a suzbijanje štetnih glodavaca (najčešće miševa, štakora ili voluharica) nastavljamo provedbom slijedećih metoda za uništavanje glodavaca ,uklanjanje ili otklanjanje glodavaca

Kombinacijom ovih mjera dezinsekcije odnosno metoda dezinsekcije provodimo suzbijanje broja insekata, što ovisi o dobrom poznavanju biologije poglavito njihovog ponašanja, razmnožavanja, rasta, razvoja i građe s ciljem potpunog otklanjanja bez recidiv

Prvenstveno uzorkovanjem mikrobiološke čistoće pri preventivnoj odnosno pri kurativnoj dijagnostici a zatim i anketom te konzultacijama s drugim nadležnim zdravstvenim službama (u slučaju da je izbilo otrovanje ili epidemija) započinjemo utvrđivanje prisustva štetnog mikrorganizma - etiologije.

Suprotno vjerovanju obuhvaća ne samo subjekte u poslovanju hranom (SPH) kao što su restorani, bistroi, pizzerie, gostionice, krčme, pečenjarnice, buregdžinice, pekarnice, trgovine, već i na pravne osobe koje prometuju pićem i napitcima, te sve objekte pod sanitarnim nadzorom dakle nadzorom sanitarne inspekcije.

Služimo se vodičima kroz HACCP dobre higijenske prakse (za koje je od strane Ministrstva zdravlja utvrđeno da se preporučaju koristiti pri uspostavi HACCP sustava) koristeći svoje stečeno obrazovanje sanitarnih djelatnika primjenjujući postupke, educirajući korisnike ,uspostavljamo izrađujemo dokumentaciju i procedure te demonstriramo provedbu u praksi.