Mjere suzbijanja štetnika ( DDD mjere ) – općenito

Mjere deratizacije,dezinsekcije i dezinfekcije provode se u građevinama, postrojenjima, prostorima, prostorijama, na uređajima i opremi osoba koje obavljaju gospodarske djelatnosti i u djelatnostima na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva, turizma, obrta i usluga, športa i rekreacije, objektima za javnu vodoopskrbu i uklanjanje otpadnih voda te deponijima za odlaganje komunalnog otpada, u djelatnosti javnog prometa i prijevoza, u i oko stambenih objekata, na javnim površinama i javnim objektima u gradovima i naseljima, u turizmu te drugim objektima. 

Naše usluge

Slika 2 nije pronadena

Dezinfekcija

Prvenstveno uzorkovanjem mikrobiološke čistoće pri preventivnoj odnosno pri kurativnoj dijagnostici a zatim i anketom te konzultacijama s drugim nadležnim zdravstvenim službama (u slučaju da je izbilo otrovanje ili epidemija) započinjemo utvrđivanje prisustva štetnog mikrorganizma – etiologije. Zatim po utvrđenom štetnom mikroorganizmu i njegovom kemijskom suparniku (antibiogram) u skupini dezinficijensa nastupamo dezinfekcijom kombinacijom svih raspoloživih tehnologija ne bismo li dezinficijensom suzbili prisustvo mikroorganizma i njihov daljnji razvoj u prostorima, na površinama i opremi. Dezinfekciju provodimo kombinacijom slijedećih metoda:

  • Mehanička dezinfekcija – pranje, čišćenje, metenje, usisavanje
  • Fizikalna dezinfekcija – primjena visoke ili niske temperature, tlaka, fizikalnih principa i zakona
  • Kemijska dezinfekcija – upotreba kemijskih preparata – dezinficijensa

Kontrola mikrobiološke čistoće

PRAVILNIK O UČESTALOSTI KONTROLE I NORMATIVIMA MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE U OBJEKTIMA POD SANITARNIM NADZOROM – suprotno vjerovanju obuhvaća ne samo  subjekte u poslovanju hranom (SPH) kao što su restorani, bistroi, pizzerie, gostionice, krčme, pečenjarnice, buregdžinice, pekarnice, trgovine,   već i na pravne osobe koje  prometuju pićem i napitcima, te sve  objekte pod sanitarnim nadzorom  dakle nadzorom sanitarne inspekcije  (caffe bar,smootie bar, vinarija i  vinoteka, osobne usluge – frizera,  pedikera,  tatoo, piercing, solarij, kozmetika,  masaže, sport, fitness i gym, privatne zdravstvene i  stomatološke usluge,vrtići, rođendaonice, igraonice, škole i domovi umirovljenika, obiteljski domovi, usluge prometa predmetima opće uporabe (POU).

Deratizacija

Nakon izvida i ankete u prostoru, kombinacije otklanjanja sanitarno-higijenskih i građevinsko tehničkih nedostataka u suradnji s korisnikom, provodimo asanaciju okoliša i infestiranog objekta a suzbijanje štetnih glodavaca (najčešće miševa, štakora ili voluharica) nastavljamo provedbom slijedećih metoda za uništavanje glodavaca ,uklanjanje ili otklanjanje glodavaca

  • Mehanička deratizacija – postavljanjem žičane mreže sitne oke, preprekama, metalnim oblogama u vratima, ljepljivim klopkama mišolovkama, živolovkama -kavezi
  • Fizikalna deratizacija – primjena visoke ili niske temperature da bismo odbili miševe i štakore, tlaka, ultrazvuka
  • Kemijska deratizacija – korištenje zatrovanih meka i sredstava (kemikalija) otrova koje će glodavci u sebe unijeti konzumacijom ili čišćenjem krzna. U tu svrhu koriste se antikoagulanti koji sprečavaju zgrušavanje krvi u sisavaca, što miševi i štakori i jesu. 

Dezinsekcija

Kombinacijom metoda dezinsekcije provodimo suzbijanje broja kukaca, što ovisi o dobrom poznavanju biologije poglavito njihove građe, ponašanja, razmnožavanja, rasta i razvoja s ciljem potpunog otklanjanja bez recidiva

  • Fizikalna dezinsekcija- primjena visoke ili niske temperature, tlaka, svjetlosti…
  • Mehanička dezinsekcija- mreže sitne oke, prepreke, zračne zavjese, ljepljive klopke s feromonima i mekama udaranje mlatilicama
  • Biološka – upotreba npr kokošaka u eliminiaciji larvi muha,Bacillus  thurigiensis u šumarstvu 
  • Kemijska dezinsekcija – upotreba kemijskih preparata poznatih osobina s  trenutnim (knock down) i produženim (rezidualnim) djelovanjem primjenom tehnologije koje će pripravke ubaciti na staništa, prebivališta i puteve kretanja štetnih insekata. Preparati na štetne insekte djeluju kontaktno (dodirom), probavno (unošenjem u probavni trakt) te respiratorno (neopasnio za ljude i kućne ljubimce)