JAVITE NAM SE S POVJERENJEM!

Usluge pružamo na području čitave Hrvatske, no najviše smo zastupljeni na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, te u Istri u kojoj poslujemo od dana svog osnutka….Usluge obavljamo na poziv interventno OD 0-24 h svakodnevno ili sklapanjem ugovorenih poslova s dinamikom održavanja ovisno o zakonskoj regulativi i shodno biologiji štetnika koje suzbijamo.

KONTAKTIRAJTE NAS

Deratizacija

 

Nakon izvida i ankete u prostoru, kombinacije otklanjanja sanitarno-higijenskih i građevinsko tehničkih nedostataka u suradnji s korisnikom, provodimo asanaciju okoliša i infestiranog objekta a suzbijanje štetnih glodavaca (najčešće miševa, štakora ili voluharica) nastavljamo provedbom slijedećih metoda za uništavanje glodavaca ,uklanjanje ili otklanjanje glodavaca

 

  • Mehanička deratizacija – postavljanjem žičane mreže sitne oke, preprekama, metalnim oblogama u vratima, ljepljivim klopkama mišolovkama, živolovkama -kavezi
  • Fizikalna deratizacija – primjena visoke ili niske temperature da bismo odbili miševe i štakore, tlaka, ultrazvuka
  • Kemijska deratizacija – korištenje zatrovanih meka i sredstava (kemikalija) otrova koje će glodavci u sebe unijeti konzumacijom ili čišćenjem krzna. U tu svrhu koriste se antikoagulanti koji sprečavaju zgrušavanje krvi u sisavaca, što miševi i štakori i jesu.

Dezinsekcija

 

Kombinacijom ovih mjera dezinsekcije odnosno metoda dezinsekcije provodimo suzbijanje broja kukaca, što ovisi o dobrom poznavanju biologije poglavito njihove građe, ponašanja, razmnožavanja, rasta i razvoja s ciljem potpunog otklanjanja bez recidiva:

  • Fizikalna dezinsekcija – primjena visoke ili niske temperature, tlaka, svjetlosti fizikalnih principa i zakona
  • Mehanička dezinsekcija – mreže sitne oke, prepreke, zračne zavjese, ljepljive klopke s feromonima i mekama udaranje mlatilicama
  • Biološka – upotreba npr kokošaka u eliminiaciji larvi muha,Bacillus thurigiensis u šumarstvu 
  • Kemijska dezinsekcija – upotreba kemijskih preparata poznatih osobina s  trenutnim i produženim djelovanjem primjenom tehnologije koje će pripravke ubaciti na staništa, prebivališta i puteve kretanja štetnih insekata. Preparati na štetne insekte djeluju kontaktno, probavno te respiratorno (oni za koje je poznato da su u tim koncentracijama opasni za ciljane insekte a neopasni za ljude i kućne ljubimce)

Dezinfekcija

 

Prvenstveno uzorkovanjem mikrobiološke čistoće pri preventivnoj odnosno pri kurativnoj dijagnostici, a zatim i anketom te konzultacijama s drugim nadležnim zdravstvenim službama (u slučaju da je izbilo otrovanje ili epidemija) započinjemo utvrđivanje prisustva štetnog mikrorganizma – etiologije. Zatim po utvrđenom štetnom mikroorganizmu i njegovom kemijskom suparniku (antibiogram) u skupini dezinficijensa nastupamo dezinfekcijom kombinacijom svih raspoloživih tehnologija ne bismo li dezinficijensom suzbili prisustvo mikroorganizma i njihov daljnji razvoj u prostorima, na površinama i opremi.

 

Dezinfekciju provodimo kombinacijom slijedećih metoda:

  • Mehanička dezinfekcija – pranje, čišćenje, metenje, usisavanje
  • Fizikalna dezinfekcija – primjena visoke ili niske temperature, tlaka, fizikalnih principa i zakona
  • Kemijska dezinfekcija – upotreba kemijskih preparata – dezinficijensa